Nieuwe stof toegevoegd voor antifoulings!

De maritieme industrie kent de AntiFoulingSystem Convention (AFS Convention) zeer goed. Vanaf 2023 verbiedt het nieuwe toepassing van Cybrutyl-bevattende AntiFouling Coatings. Indien aanwezig moet het verwijderd of afgedekt worden, uiterlijk in 2025.

Het Verdrag van Hong Kong treedt op 26 juni in werkingth, 2025. Tot voor kort vermeldden de gerelateerde IHM-richtlijnen organotin alleen als biocide in aangroeiwerende coatings, maar niet Cybrutyl. Als gevolg van wijzigingen in de AFS-conventie is Cybrutyl toegevoegd aan de nieuwe IHM-richtlijnen van de IMO (MEPC-Res. 379(80), zie download sectie). De IHM's van schepen moeten deze aanvullende stof bestrijken zodra HCK in werking treedt.

Vooruitdenken betekent dat Cybrutyl vandaag al moet worden geïntegreerd in de reikwijdte van IHM en IHM-Maintenance. We hebben besloten de gerelateerde materiaalverklaringen te wijzigen door Cybrutyl toe te voegen aan de lijst met verboden stoffen (tabel A/bijlage I van de EUSRR).

Leveranciers hebben de vereiste gegevens bij de hand en door deze nu al te mogen delen, worden kostbare herbemonsteringen vermeden en worden er problemen vermeden als reders in de nabije toekomst de afwezigheid van Cybrutyl in hun AntiFouling-Coatings moeten bewijzen.

 Hoe zit het met uw IHM-onderhoud? Is Cybrutyl opgenomen in uw formulieren en reikwijdte?

Neem contact op: ihr-maintenance@gsr-services.com