DienstenBeheer van asbestbevindingen

Wat te doen als er asbest aan boord wordt aangetroffen?

Afhankelijk van bepaalde factoren zijn er aan boord van schepen verschillende manieren om met asbest om te gaan. Het is van belang dat de omgang met asbesthoudende materialen wordt beschreven in een asbestbeheerplan en de naleving ervan wordt gecontroleerd door een verantwoordelijke, speciaal opgeleide en bevoegde persoon.

In afstemming met de respectievelijke vlaggenstaten kunnen maatregelen worden genomen die leiden tot een ontheffing zonder dat tegen enorme kosten asbesthoudende materialen hoeven te worden ontmanteld en afgevoerd.

Samen met u beslissen we over mogelijke maatregelen en ondersteunen we u ook bij de uitvoering ervan.

Wij maken graag het asbestbeheersplan ter overlegging aan de vlag, dat nodig is voor de ontheffing, en helpen u graag verder als de vlag hier vragen over heeft.