DienstenHEM zorg

Volgens EU-regelgeving moeten schepen die de Europese vlag voeren of een Europese haven aandoen een gecertificeerde IHM (Inventory of Hazardous Materials) aan boord hebben. In deze verordening staat ook dat deze IHM's doorlopend moeten worden onderhouden.

Als uw contactpersoon nemen wij het gehele IHM-onderhoudsgebied voor onze rekening en bieden wij de meest efficiënte en gemakkelijke oplossing. De zorgvuldige selectie van relevante orderitems (~5%) vereist gedetailleerde knowhow, bespaart veel tijd en geld en is de belangrijkste KPI. We vermijden hiaten en zorgen voor documentatie van hoge kwaliteit door leveranciers te ondersteunen. U heeft alle details 24/7/365 binnen handbereik - aan boord en aan de wal.

Uw naleving is onze taak. Geniet ervan in veilige handen te zijn!