DienstenIHM-hulpdienst

Havenstaatcontroles controleren de naleving van de eisen van de EU-regelgeving, in het bijzonder de certificering en het onderhoud van de IHM.
"Onwetendheid beschermt niet tegen straf" en kan leiden tot een ruw ontwaken - aangezien een breed scala aan complexe specificaties moet worden nageleefd om te voldoen.
Met onze IHM-nooddienst helpen we de klok rond vragen op te helderen en IHM-zorg op te zetten. Dit zal helpen om mogelijke boetes te verminderen, zo niet te elimineren. Uiteraard zijn wij ook beschikbaar voor een directe uitwisseling met de havenstaatcontrole.

24/7/365 – Contactpersoon voor noodgevallen:
++ 49 173 5384810
emergency@gsr-services.com