DienstenNalevingsprojecten voor recyclingwerven

De technische en juridische kennis en ervaring van GSR op het gebied van scheepsrecycling is verwerkt in meer dan 50 succesvol afgeronde HKC-implementatieprojecten voor scheepsrecyclers.
We identificeren kansen op het gebied van naleving en verbetering, terwijl we rekening houden met productiviteit om ervoor te zorgen dat investeringen worden vertaald in concurrentievoordelen.

Onze ervaring zorgt voor uw succes.